Хищните конуси убиват жертвата си с инсулин

Хищните конуси убиват жертвата си с инсулин

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За да обездвижат рибата, бавните морски мекотели предизвикват у жертвата хипогликемичен шок. Коремоногите мекотели конуси, обитаващи основно тропичните морета, се отнасят към едни от най-отровните животни. Отровата им е нужна за лов на други мекотели, червеи, ракообразни и малки риби, а при някой конуси силата на химическото оръжие е такава, че могат да убият даже човек. Разните видове конуси са разработили различни рецепти на отрови и различни ловни стратегии, специално за една или друга жертва.

 

 

Ключови думи:  

Хищните, конуси, убивйство с инсулин