Хипотези в астрофизиката: с какво тъмната материя е по-добра от НЛО?