Хипотези в астрофизиката: с какво тъмната материя е по-добра от НЛО?

Хипотези в астрофизиката: с какво тъмната материя е по-добра от НЛО?

 

Автор:

Сергей Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 29, септември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Добър вечер. Днес ще поговорим на една странна тема – с какво тъмната материя е по-добра от НЛО (неидентифицирани летящи обекти). Но отначало нека опитам да задам въпроси на зрителите. Има ли в залата хора, които вярват, да речем, в това, че водата има памет? Има. А има ли хора, които използват хомеопатични средства? Има – при това повече. Интересно е, че са повече, защото това е приблизително едно и също. В шишенцето с хомеопатично средство почти със сигурност няма нито една молекула активно вещество. Съществуват такива хипотези, че водата има памет и че има хомеопатична медицина.

 

Ключови думи:  

Хипотези в астрофизиката,  тъмната материя, НЛО