Хипократ и музите

Хипократ и музите

 

Авторi:

Алексей Митев

Виктория Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

„Вначалото беше словото“ се споделя някъде като една кратка история за създаването на света, а пък на друго още от началото се възпява пророк като всемилостив и милосърден. Дори системата, в която съществува човекът да е полиили монотеистична и тогава се усеща някакъв изблик на радост или печал, т.е. съществува емоцията. Тя не е нищо повече от една екзокринна жлеза, която секретира по различен начин. При някои е взривоопасно и импулсивно, винаги се подготвя нов секрет, дори понякога е заразен и предизвиква сходни реакции в останалите. Но пък в други случаи той се трупа бавно, постепенно, безмълвно и тихомълком започва да тече, отвсякъде, в повечето случаи от там, където най-много боли. Но тук се създава една фалшива виролентност.

 

 

Ключови думи:  

Хипократ, музите, древна Гърция