Хипатия Александрийска

Хипатия Александрийска

Хипатия Александрийска

Хипатия Александрийска


Направи дарение на училище!***

 

Божидара Рондова 9в клас, НГДЕК, Лъчезар Томов

 

І. Детство и обучение


Разбери повече за БГ Наука:

***

Хипатия е родена около 355 година сл. Хр. (въпреки че има разногласия между учените по въпроса) в Александрия, където прекарала целия си живот. Математикът Теон, нейният баща, бил един от най-образованите мъже в града и последен управител на Александрийската библиотека. В източниците не се споменава за майката на Хипатия, но е възможно тя също да е била от семейство на интелектуалци. Има много сведения за бракове между семейства на философи, математици и оратори. В тях се обучавали и мъжете – за да продължат бизнеса/търговията, и момичетата, за да просветят бъдещите наследници и рода да не бъде прекъснат. За жалост знаем повече за всеобхватността на образованието на Хипатия, отколкото за реалния процес, през който е преминала. Била въведена в математическите науки от баща си и лично се интересувала от философия, като го надминавала в много аспекти. От това можем да заключим, че тя е била обучена в дълбочините на граматиката, владеене на езика и философия, но никъде не се споменава да е имала други учители освен Теон.

Най-вероятно първата част от ограмотяването ѝ – четмо и писмо – е станало в домакинството. Това било толкова незначително, че никой от източниците за нея не би се сетил да го спомене. Нямаме сведения Хипатия да се е развивала в областта на реториката, но това е логично. През4-5 век на жените в римската империя не е било разрешено да са адвокати и да се изказват нито в съда, нито публично, следователно това умение за нея би било безполезно и неприложимо. За образованието й по математика знаем повече. Както споменах баща ѝ е имал голям принос. Тя се обучавала от математически текстове, в определена последователност, за да осигурят цялостното разбиране и научаване на материала.  Учителите също така организирали уроците, така че учениците да усвоят първо основните теореми и изчисления и чак след това да преминат към по- трудната част. Хипатия бързо доказала, че е повече от способна да се справи с математиката и скоро преминала от ученичка на баща си в една от неговите колеги. 

 

ІІ. Училището на Хипатия

 

Хипатия изградила име за себе си преди да навърши 30. Тя била най-добрата ученичка на Теон и работила с него върху трудовете на Птолемей. Конкурирала се с най-образованите мъже в Александрия и не им отстъпвала по нищо. За разлика от баща си обаче, тя виждала бъдещето не в математиката, а във философията. 

Преди Хипатия философите оставали на заден план, за сметка на  математиците.  Но със своите умения и в двете областти тя е можела да сложи баланс в града, така че никоя наука да не е застояла и забравена. За да направи това обаче ѝ трябвало място, на  което да преподава. Около 380та година баща ѝ ѝ осигурява това, като прехвърля ролята си на учител на нея. Това не е било необичайно – много от преподавателите на преклонна възраст предавали постовете си, но Теон е бил един от най младите – на около 50 – 55 години. Затова има два варианта: да е бил болен(и по-късно да се е излекувал) или да е осъзнал, че Хипатия ще поведе библиотеката и науката напред и се е отказал, за да ѝ даде шанс.

След назначаването ѝ настъпили някои промени – започнали да се изучват Платон, Аристотел и други значими философи. Ако е преподавана правилно, философията създава добре подредена душа, с тясна връзка с божественото, и ум, който винаги е отворен за нови идеи и поставя под съмнение всичко, терзае се и търси отговори. Тази система дошла след смъртта на Хипатия, но основите ѝ ѝ били добре познати. Образованието по философия представяло начина, по който се усвоявали различните добродетели. Ученикът не можел да мине напред преди пълно усвояване на логиката, математиката и всички останали предмети, които преподавали социални и политически знания. Било важно не само четенето на платоническите текстове, а и разбирането им (за което му били нужни логиката и математиката) и организирането на живота около тях и идеите, които внушавали.

Това, което правело уроците при Хипатия толкова популярни било, че тя обучавала и математика успоредно с философията. Следователно, ако учиш при нея можеш да вземеш само основата, ако не си заинтересован, но също и да решаваш задачи и да се задълбочиш в науката. Също така в Александрийската библиотека се преподавали и уроци по астрономия, логика и теология, което било по – удобно за учениците, които искали да се развият всестранно.

 

III. Трийсетте години в живота ѝ

 

Въпреки че била надскочила математиците от 380-те години, през следващото дестилетие преподаването ѝ изглеждало не в крак с времето. Пред нея се изправило и друго предизвикателство – войнствената антиезическа тенденция сред много от александрийските християни. Естествено имало и изключения – Синесий бил привлечен от обстановката, която часовете на  Хипатия предлагали, а именно спокойна, недискриминираща, интелектуална общност, която се стреми единствено към знания. В това отношения философката била с изключително напредничаво мислене, мислене, което все още не е наложено изцяло дори в 21 век. Ситуацията била трудна за всички, защото градът бил дестабилизиран – от една страна антихристиянското движение, а от друга агресивните действия на християните срещу езичниците. 

 

Цялата статия, както и още много други, можете да прочетете в новия Брой 153 на списанието.

Подаряваме ти първите 53 стр. от брой 153 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.