Хакерски атаки: Lookup и Rainbow таблици

Хакерски атаки: Lookup и Rainbow таблици

Автор:

Цветелина Николова

Списание “Българска наука”

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Други видове “хакерски атаки”, които не са толкова популярни, но представляват сериозна заплаха, са Lookup и Rainbow таблиците. “Lookup” таблицата е файл (база данни), съдържаща изчислени хеш кодове заедно с техните стойности в явен вид. В таблицата се търси по хеш и няма нужда всеки път паролата от явен вид да се преобразува в хеш, което намалява времето за обработка.

Ключови думи:

Хакерски атаки, Lookup и Rainbow таблици

 

 

READ ARTICLE