Хаджиоглу Пазарджик

Хаджиоглу Пазарджик

 

Автори:

Петър Теосодиев

Росен Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Историята на град Добрич е потънала в гъста мъгла. Малко са градовете в България, с толкова тайнствена и неизвестна ранна история. Местността е много благоприятна като климат и като плодородна земя, която е удобна за развитие на земеделие, скотовъдство, лозарство, риболовство, пчеларство, каменарство и други занаяти, които са се упражнявали от най-ранни времена. За местността се споменава още от Херодот, но той не дава точни сведения за градове и хора. В Добруджа са намерени следи от праисторически човек и по цялата област има следи от заселвания и опустошения. До Добрич в региона на с. Стожер са намерени зъби и кости от мамут датиращи от епохата на средния палеолит, керамични фрагменти и каменни брадвички от новокаменната епоха (край селата Гурково и Горица).

 

Ключови думи:  

Хаджиоглу Пазарджик