Гвардията в Римската империя I – IV век 

Гвардията в Римската империя I – IV век

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 66, април 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тази отбрана войскова част води началото си от съществуващите през републиканско време отряди лични телохранители /praetoriani/ при щаба на всеки военачалник. Впоследствие за поддържането на реда в Италия и най- вече в Рим по време на гражданските войни, император Август създал 9 кохорти преторианска гвардия /cohortes praetoriani/, под командването на преториански префект /praefectus praetorio/, с обща численост 4 500 човека. По своята същност подразделенията на преторианците представлявали кохорти от смесен тип /cohors equitatae/ всяка от които под командването на трибун като 1/5 от тях съставлявала кавалерията, набирана от най-добрите конници в империята.

 

Ключови думи:  

Гвардията в Римската империя I – IV век , Рим, армия, войска