Гробище за Империи. Централна Евразия в политиката на Великите (1500-2012г.)

Гробище за Империи. Централна Евразия в политиката на Великите (1500-2012г.)

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 46, март 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Последните пет столетия са свидетел на постоянните оп- ити на различни империи от всички краища на света да наложат ако не директната си власт, то поне влиянието си върху колкото се може повече територии. Има, обаче, един обширен район на света, където много от големите империи са изпробвали силите си, проваляли се е и този провал повече или по-малко е коствал съществуването им. Този район може най-общо да бъде наречен Централна Евразия и настоящата статия има за цел да направи един обобщен преглед на опитите на Големите да доминират над тази част от света.

 

Ключови думи:  

Гробище за Империи, Централна Евразия, политиката на Великите (1500-2012г.)