- Advertisement -

Градската беднота в Пловдив през 18.-19. век