Градът под тепетата – Древен и вечен

Градът под тепетата – Древен и вечен

 

Автор:

Списание Българска наука

 

 

Списание “Българска наука”

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Какво изниква в съзнанието Ви, когато си представите древен град? Рим, Атина, Йе­русалим? Какво ще кажете за град, по-древен от всички тях? Разбира се, това е Пловдив. Историята на Пловдив води начало­то си от Неолита през VI хилядоле­тие пр.н.е. и от тогава е съществувал без прекъсване, което го прави един от най-продължително съществува­щите градове в Европа.

 

Ключови думи:  

Градът под тепетата, Древен и вечен, Рим, Пловдив