Господарят на Ориента

Господарят на Ориента

Автор:

Аспарух Илиев

Списание „Българска наука“

брой 104, демември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията проследява жизнения път на големия ислямски пълководец – Саладин, както и изграждането на неговия исторически образ от съвременниците му, от по-късните историци, поети и художници. Тя започва с разглеждане на лидерството, като основно качество (и събирателно от няколко личностни компонента) за влияние върху големи маси от хора, както и за надграждане на природно заложените у човека първични нужди и инстинкти. Саладин, като един типичен лидер, поставя ясна цел пред себе си и пред ислямския свят – обединяване на мюсюлманите и обща борба против християнските нашественици. Обръща се внимание и на политическата действителност в този момент (средата и края на XII век) – състоянието на страните от Близкия изток, културния подем в Западна Европа, който продължава и през следващите векове, както и раздвижването на турските племена под знамената на Селджуците. Не е подминат и образът на Нур ад-Дин, който изиграва съществена роля в живота и във военно-политическата кариера на Саладин. Именно Нур ад-Дин дава възможност на своя главнокомандващ да разгърне потенциала си в египетската кампания и да се утвърди като един от най-способните генерали в Ориента. В самия финал на статията Саладин е разгледан и от религиозна гледна точка – като свещен образ, чиято пропаганда, наложена от неговите съвременници-хронисти, цели затвърждаване на ролята му като легитимен владетел, одобрен от самия Аллах.

 

Ключови думи:

Саладин, ислям, мюсюлмани, султан, шиизъм, сунизъм, лидерство, история, Нур ад-Дин, Абасиди, Аюбиди, Фатимиди, религия, джихад, кръстоносни походи, халиф, Йерусалим, Сирия, Египет, Арабия, Алепо, Дамаск, Мосул

 

READ ARTICLE