Големият мастен взрив (Fat’s big bang): раждането на адипобиологията

Големият мастен взрив (Fat’s big bang): раждането на адипобиологията

 

Автор:

Георги Чалдъков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 48, май 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Преди повече от 20 века в Книга IV на De rerum natura (“За природата на нещата”) Лукреций въвежда думата “Universum”. От Големия взрив (Big bang) преди 14 милиарда години се раждат звезди, галктики, комети, метеорити, астероиди, квазари, черни дупки – и от тогава всичко е Universum, “върти се като едно”. По-късно, през 1941 г. във “Вавилонската библиотека”, Борхес ще напише: “Вселената (която други наричат Библиотеката) е съставена от неопределен и може би безкраен брой шестоъгълни галерии.

 

Ключови думи:  

Големият мастен взрив, Fat’s big bang, раждането на адипобиологията