Големите проекти на европейската научна инфраструктура

Големите проекти на европейската научна инфраструктура

 

Автор:

Д. Динев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Телескопът ще работи в оптичната и близката инфрачервена област на спектъра. Неговото огледало ще събира 13 пъти повече светлина от най- големия в момента наземен телескоп – The Large Binocular Telescope с диаметър на огледалото 11.9 m, разположен в Аризона.1 Оптиката на телескопа е проектирана така, че да се коригират изкривяванията в изображението, предизвикани от земната атмосфера, т. нар. адаптивна оптика. За първи път атмосферните деформации ще се коригират по цялото зрително поле. Това ще позволи получаването на изображения, с 16 пъти по-висока разделителна способност от тази на космическия телескоп „Хъбъл“.

 

Ключови думи:  

Големите проекти на европейската научна инфраструктура