Големите масови измирания

Големите масови измирания

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 36, април 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията обобщава наличната информация за големите масови измирания Съвсем естествено ще започна с това в края на перм. Но първо да дефинираме масово измиране. Това е изчезването на значителна част от световните флора и фауна за геологически незначителен период от време. При търсене на сведения за подобни резки промени в геоложките пластове обикновено се използва стратиграфията на базата на ръководните вкаменелости (биостратиграфия). Използването на ръководни фосили е изключително полезно не само за стратиграфската корелация, но и за интерпретиране на условията на средата и палеоекологията.

 

Ключови думи:  

Големите масови измирания