Гнездо на синигери в електрически стълб

Гнездо на синигери в електрически стълб

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Синигерите в парка не са така доверчиви към хората, както патиците и гълъбите. Но когато тази зима снегът покри всичко, някои от тях се престрашиха да се приближат, виждайки, че човекът подхвърля храна на останалите птици (в случая патици). Затова е учудващо, защо синигерите са си избрали за гнездо такова оживено място, каквото е централната алея на Южния парк. Вярно става дума за края на алеята, сравнително далеч е от многолюдните места при входа и лунапарка, но тук сутрин почти всички минаващи са с кучета. Отговорът вероятно е, че все пак подходящ електрически стълб на безлюдно място няма. Мисля си, че синигерът (или синигерите), решил да отглежда рожбите си на такова необичайно място, може да е същият от по-горната снимка. Тя е правена на 20 м от мястото, където се намира стълба с гнездото, а в околността чак такова изобилие на синигери, поне аз не съм забелязал.

 

Ключови думи:  

Гнездо, синигери, електрически стълб