Гладиаторите

Гладиаторите

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Гладиатори /лат. gladiatores ; от gladius – меч/ било наименованието на роби, престъпници или военопленници в Древния Рим, които се сражавали помежду си или с диви животни за забавление на публиката. “Ние жертваме живите, за да нахраним мъртвите” – така император Каракалла формулирал идеологическата същност на гладиаторските боеве. Според римските вярвания, тези жестоки зрелища трябвало да омиротворят душите на умрелите. Затова в древността гладиаторските игри били висшата степен на почит – “munus” /буквално “дълг”/, която могли да въздадат на починалия благодарните му наследници.

 

 

Ключови думи:  

Гладиаторите, Рим