Гладиатори

Гладиатори

 

Автор:

Владимир Попов

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Гладиаторските борби са започнали като религиозни церемонии, възпри-ети или от етруските, или от гръцките игри в чест на Патрокъл. Но гръцките двубои приключвали само със симво-лична, а не с истинска смърт на побе-дения. Първите римски гладиаторски борби били проведени през 246 г. пр. н. е. от Марк и Децим Брут в памет на баща им, като «munus»(буквално «дълг»), или погребален дар за мърт-вите. Такива игри се провеждали еже-годно или на всеки 5 години в памет на починалия.

 

Ключови думи:

Гладиатори, Рим, история