Гигантски морски вълни-убийци: факти и хипотези

Гигантски морски вълни-убийци: факти и хипотези

 

Автор:

Д. Динев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 38, юни 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Под гигантска морска вълна-убиец на кора- би се разбира вълна с необикновено голяма височина, която възниква съвсем неочаквано в океана или морето без всякаква видима причина [1,2]. Статистически височината на морските вълни се подчинява на разпределението на Релей. Съгласно това разпределение вероятността кораб да срещне в океана вълна с височина от 30-35 m е нищожно малка. По тази причина дълго време историите за вълните-чудовища, разказвани от развълнувани моряци, се приемали за преувеличение, за своеобразен моряшки фолклор.

 

Ключови думи:  

Гигантски, морски вълни-убийци, факти и хипотези