Геометрията като художествен език на една религия

Геометрията като художествен език на една религия

 

Автор:

Величка Минкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 60, октомври 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ислямската религия не изключвала развитието на науката и научната мисъл, знанието се считало за една от предпоставките на истинската вяра и затова се насърчавало. От втората половина на VІІІ век до края на ІХ век, арабските научни разработки били в основата на знанието за света. Ролята на исляма в съхранението, предаването и развитието на науката е значима. Усиленото превеждане на научни текстове започва по времето на абасидския халиф Абу Джафар ал – Мансур ( 754 – 775 г. ), който изпраща пратеници във Византия с цел преводи на научни текстове, като по този начин наред с много ценни научни постижения арабите се сдобиват и с копия на Евклидовите трудове. Геометрията се оказва завладяваща не само теоретично, не само в рамките на математическите закономерности, но и чрез красотата на визуалните построения.

 

Ключови думи:  

Геометрията като художествен език на една религия