Географските информационни системи (ГИС) „проговарят” на български

Географските информационни системи (ГИС) „проговарят” на български

 

Автор:

Йордан Цветков

 

 

Списание “Българска наука”

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В контекста на поставените цели от инициативата Международна година на картата (2015 – 2016 г.) бе извършен превод на български език на потребителския интерфейс на ГИС софтуер с отворен код. За превод бяха избрани два от най-популярните безплатни софтуера с отворен код – QGIS и gvSIG. Настоящата статия има за цел да представи резултатите от тези преводи и да популяризира ГИС софтуера с отворен код сред българските потребители.

 

Ключови думи:  

карта, ГИС, отворен код, QGIS, gvSIG