Геноцидът на маорите – монета с две страни!

Геноцидът на маорите – монета с две страни!

 

Автор:

Венцислав Вутов

 

Списание “Българска наука”

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Започнала война, която маорите водили безуспешно първо с военни, а после и с гражданскоправни методи: девет десети от земята им била отнета. През 1854 г. Хорейшо Робли пристигнал на Северния остров (Нова Зеландия се състои от два острова – Северен и Южен) като млад английски офицер и бил хвърлен във война, разпалена от британците заради плодородната земя на местните племена – Аотеароа, „Земята на големите бели облаци“, трябвало да стане Нова Зенландия.

 

Ключови думи:  

история, Геноцидът на маорите