Генетични мутации са виновни за появата на риск от аутизъм при децата

Генетични мутации са виновни за появата на риск от аутизъм при децата

 

Автор:

Неделин Бояджиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 31, ноември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Всеки човек е специален по свой собствен, уникален начин. От генетична гледна точка няма двама души, които да са генетично идентични. Това означава, че ДНК на всеки отделен човек съдържа варианти, които се срещат по-често или по-рядко сред световното население.

 

Ключови думи:  

Генетични мутации,  появата на риск ,аутизъм при децата