Газове разяждащи озоновия слой причиняват необикновеното арктическо затопляне