Гърците схизматици в периода на кръстоносните походи и кръстоносната пропаганда

Гърците схизматици в периода на кръстоносните походи и кръстоносната пропаганда

 

Автор:

Даниел Иванов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Приемането на християнската религия за официална в цялата Римска империя с т. нар. Милански или Медиоланския едикт от януари 313г. поставя европейския континент в една нова светлина и има огромно значение за развитието на църквата, като държавна институция. Обявяването на християнството за равноправна на другите езически религии в Римската империя се осъществява по време на управлението на Константин І Велики и Лицинии Август. Едиктът е запазен на гръцки език в Евсевиевата „Църковна история” и отчасти на латински при Лактанции. Документът има превод на английски, а също и на български. След абдикацията на Диоклециан и Максимиан през 305 г., настъпват междуособици. Диоклециан провъзгласява за нов август Галерий, а Максимиан – Констанций І Хлор.

 

 

Ключови думи:  

Рим, Гърция, История, религия