Галската империя

Галската империя

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 76, март 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Към средата на III в. политическата криза в Римската империя довела до поява на редица узурпатори и отпадането на цели региони от контрола на имперското правителство в Рим. Обезценяването на монетите, честите варварски нашествия и епидемии унищожили малките селски стопанства, разцветът на които бил през “златния век”. На арендаторите и селяните им било неизгодно вече самостоятелно да произвеждат земеделска продукция. Много от тях се закрепостявали в огромните латифундии на богатите земевладелци, което довело до развитие на колоната. В градовете в упадък били търговията и занаятчийството, наред с инфлацията се покачвали и цените, което водело до обедняване на значителна част от средната класа.

 

Ключови думи:  

Галската империя, история