Галактическите пътешествия на тайния съветник – Административен хаос в дълбокия космос III

Галактическите пътешествия на тайния съветник – Административен хаос в дълбокия космос III

 

Автор:

Николай Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И тъй, след като си починах, несмущаван от никого сред прекрасната тишина на дълбокия космос, беше време да започна работа по същество. Карак бе създал един малък холографен научен свят на огромната станция. В 5 университета и 1 академия, съставена от 20 института, работеха няколко хиляди учени хора от планетата Дажор. Гардасианската армия бе открила Дажор преди някое време и за ефективното използване на суровините на тази планета имаше остра нужда от квалифициран местен персонал, който да може да използва модерните гардасиански добивни технологии.

 

 

Ключови думи:  

Галактическите пътешествия, тайния съветник, Административен хаос, дълбокия космос