- Advertisement -

Функционално възстановяване на лакътната става след вътреставни фарактури чрез упражнения с THERA-BAND и FLEX-BAR