Функционално възстановяване на лакътната става след вътреставни фарактури чрез упражнения с THERA-BAND и FLEX-BAR

Функционално възстановяване на лакътната става след вътреставни фарактури чрез упражнения с THERA-BAND и FLEX-BAR

 

Автор:

Ана Николова

 

Списание „Българска наука“

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Фрактурите в областта на ла-кътната става са едни от най-трудните за лечение и кинезитерапия травми на горния крайник. Ограничението на движенията може да доведе до значително намаление на работоспособността със сериозни последствия в социален и професионален план. Съществуват редица противоречия относно това кой е най- точният метод на лечение и модел на възстановяване. Цел: Да се демонстрира ефективността на еластичното съпротивление като ранна кинезитерапевтична методика за възстановяване след оперативното лечение на вътреставни фрактури в областта на лакътната става.

 

Ключови думи:

кинезитерапия, еластична резистентност, вътреставни фрактури, гониометрия, ръчно-мускулно тестване