Фотонните кристали – технология от природата за приложение в медицината

Фотонните кристали – технология от природата за приложение в медицината

 

Автори:

Катерина Лазарова

 Цветанка Бабева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 76, март 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Фотонните кристали са технология създадена от природата и намерила приложение в живота на хората по най-различни начини. В света на животните едни от най-невероятните окраски се дължат не на природно багрило, а на определена структура. Един от най-ярките представители на пеперудите е Morpho didius. Със синята си украска тя може да се мери по красота както с пауна и неговите пера, така и с други представители на насекомите, като златния скарабей.

 

Ключови думи:  

Фотонните кристали, технология от природата,  приложение в медицината