Фотонните кристали – технология от природата за приложение в медицината