Формообразуване и тектоника на градивните елементи на архитектурното пространство

Формообразуване и тектоника на градивните елементи на архитектурното пространство

 

Автор:

Евелина Миткова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В тази статия се разглеждат градивните елементи на архитектурата, които са част от архитектурното формоообразуване и тектоника.

 

Ключови думи:  

архитектура; градивен елемент; формообразуване, тектоника