Фолисите на Лъв VI ( 886г. – 912г. )

Фолисите на Лъв VI ( 886г. – 912г. )

 

Автор:

Камен Колев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това един от най-често срещаните императорски типове на Византия, за 9-10 век. Изобщо във всяко едно средновековно селище , където се правят разкопки, не само в България, а и като цяло в Европа, от периода 9-10 век, няма как да не се открие доста голямо количество именно от неговите фолиси. Тъй като номиналът е малък, те се използват както от по-богатите, така и от най-бедните в общността. Но нека проследим историята на типа, за да си обясним, какво точно прави точно този монетен тип, толкова широко срещан, навсякъде.

 

Ключови думи:  

Фолисите на Лъв VI, ( 886г. – 912г. )