Физиката и интелектуалният климат на епохите. Проблемите днес