Финансов отчет на БРЦК в 1872 г. направен от Васил Левски

Финансов отчет на БРЦК в 1872 г. направен от Васил Левски

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 47, април 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Всред записаното от Васил Левски в личния му бележник, на с. 68 фи- гурира: „1871. От ноемврий 25-ий захващам да водя точна сметка от дека какво зимам и за какво ги давам” (посочена е номерацията на страниците, направена от Д. Страшимиров с червен молив). Очевидно това не е инцидентно хрумване на притежателя на тефтерчето. Той от средата на 1870 г. е в България, защо едва година и нещо по-късно е решил да почне да си води сметка за получените и похарчените пари?

 

Ключови думи:  

Финансов отчет на БРЦК в 1872 г. ,  Васил Левски