Феноменът на Пруст

Феноменът на Пруст

 

Автор:

Ани Гиргицова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 37, май 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В„На път към Суан” Марсел Пруст описва как мирисът на малката мас- лена сладка, потопена в чаша чай, отключва спомени от детството му. Представеното преживяване е наречено Феномен на Пруст и стои в основата на хипотезата, че спомените предизвикани от миризми са по-стари, по-емоционално наситени и по-детайлни от спомените, извикани от стимули от друго сетиво.

 

Ключови думи:  

Феномен,  Пруст