Европа във война (Клуб „Военна история“)

Европа във война (Клуб „Военна история“)

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Едно от най-трудните неща, с които един историк може да се захване е да обобщава поредица от исторически събития. Синтезирането на огромен по обем информация в ограничен брой страници изисква прецизното изстискване на най-важните събития, личности и теории и тяхното внимателно комплектуване в един текст. Когато това се прави в рамките на монография, задачата е неминуемо по-лесна, тъй като формата дава възможност за по- пространно разглеждане на различните елементи от историческите процеси. Когато, обаче, имаш пред себе си статия с всичките й ограничения, нещата са доста по-сложни.

 

Ключови думи:  

Европа във война, Клуб „Военна история“