Европа и Първата световна война

 Европа и Първата световна война

 

Автор:

Георги Симов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията е направен кратък преглед на случващото се в Европа в навечерието на Първата световна война. Ще разгледам политическите различия и интриги между Великите сили през XIXв. и началото на XXв

 

 

Ключови думи:  

 Европа, Първата световна война