ЕВРОЛИНГВИСТИКАТА КАТО НАУКА

ЕВРОЛИНГВИСТИКАТА КАТО НАУКА

 

Автор:

Любима Йорданова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 31, ноември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Целта на тази статия е да популяризира в българските научни среди едно сравнително ново научно направление – евролингвистиката (англ. Eurolinguistics, нем. Eurolinguistik, фр. Eurolinguistique, итал. Eurolinguistica, исп. Eurolinguistica – без надредни знаци за улеснено търсене в интернет – бел. ЛЙ)

 

Ключови думи:  

ЕВРОЛИНГВИСТИКАТА КАТО НАУКА