Търсене
Close this search box.

Етична оценка на изследователските проекти

Етична оценка на изследователските проекти

Етична оценка на изследователските проекти

Етична оценка на изследователските проекти


Направи дарение на училище!***

 

Янита Черногорова, Медицински университет – Варна

Резюме

Научните изследвания са основният двигател на прогреса. Те дават отговори на въпросите ни Защо? и Как? и превръщат непознатото в познато, а необяснимото в обяснимо. Проучването на неизвестни процеси и свойства е времеемко, изисква значителни ресурси и средства, а понякога и специализирано оборудване или инфраструктура. Поради това, изследователите често избират да реализират проучванията си под формата на научни проекти, финансирани от заинтересовани от научните идеи лица. За да се гарантира, че безвъзмездните средства се насочват към най-иновативните, полезни и стойностни проучвания, проекто – предложенията се оценяват на конкурсен принцип като преминават както научна, така и етична експертна оценка. В тази връзка, спазването на общоприетите етични принципи и норми е ключово за изпълнението на проекта.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Ключови думи: етични принципи, етична оценка, изследователски проекти, етични изисквания

Научното изследване е дълъг процес, който включва натрупване на теоретични знания, проучвания, изграждане на хипотези, измервания, обработка на данни, компютърно симулиране и валидиране, експерименти, разработка на прототипи и други научни методи на изследване.  Предварителните проучвания са изключително съществени поради естеството на научните изследвания да преминават отвъд границите на познатото. Колкото повече са натрупаните данни и анализи, толкова повече намалява рискът от неочаквани неблагоприятни въздействия при фактическо потвърждение на хипотезите.

Важно е да се отбележи, че неблагоприятните последици имат както физически, така и етични измерения. Субективният характер на етичните измерения ги прави по-трудни за предвиждане, установяване и оценка. Нещо повече, в контекста на бързия технологичен напредък, се оказахме неподготвени да съобразим всички възможни социални последици, които носят съвременните технологии. Това разкрива нуждата от актуализиране на процедурите за етична оценка и по-строго регулиране и надзор на етиката в научните изследвания. В допълнение, етичният аспект е важен и от гледна точка на факта, че научните изследвания и иновации имат ключова роля в преодоляване на социалните предизвикателства и подобряване качеството на живота. Тези процеси за заложени в национални и международни стратегии, затова изследванията в приоритетни области получават публични финанси. Разпределението на публичните финанси е чувствителна тема за обществото, което допълнително засилва очакванията към организациите, финансиращи изследователската дейност да гарантират, че проучванията се провеждат по етичен и морално приемлив начин.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 156 на списанието.

Подаряваме ти първите 49 страници от брой 156 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.