Естетиката в изображението на птицата като форма и съдържание в Абасидската и Саманидската епохи

Естетиката в изображението на птицата като форма и съдържание в Абасидската и Саманидската епохи

 

Автор:

Зейнаб Абуълразак Ясер

 

 

Списание “Българска наука”

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ислямско изкуство е модерна теоретична концепция, независимо от това, че представянето и движението на творческата му структура е старо колкото самата ислямска цивилизация. Тази концепция се използва с появата на „модерната ера” и разбирането за „изкуство заради самото изкуство”и служи за преобразуването на концепцията за естетично изразяване в по-широк смисъл, като рисуване, керамика, скулптура, театър и музика. По този начин, като разглежда историята, вярата и живота, се превръща в характеристика на модерниста и се възприема като проява на исторически напредък и като форма на интелектуален и духовен напредък, който отразява развитието на културното и интелектуално осъзнаване на общността по отношение на значението на темата за съществуванието.

 

Ключови думи:  

Естетиката в изображението, птицата като форма и съдържание,  Абасидската и Саманидската епохи