ЕРРО кодове или краят на една епоха в биологията

ЕРРО кодове или краят на една епоха в биологията

Автор:

Доньо Гънчев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 99, юни 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

От началото на 2014 г. един от фундаментите на биологическата наука – т.нар бинарна система или по-просто казано – латинските названия на организмите, е на път да остане в историята. Звучи странно и парадоксално, но е факт! Бинарната номенклатура на организмите, при която техните научни названия се изписват с две имена на латински – първото с главна буква, означаващо рода, а второто – с малка, означаващо самия вид (видов епитет) е за първи път публикувана от шведския ботаник и естествоизпитател Карл Линей през далечната 1753 г. в неговия научен труд Species Plantarum (Видове растения), описващ всички известни до онзи момент видове растения. С нейната поява се поставя началото на съвременната систематика като направление в биологичните науки и световен стандарт при описване и назоваване на организмите по света.

 

Ключови думи:  

биология, бинарна номенклатура, организми, биологични науки