Електронен мониторинг на осъдени лица

Електронен мониторинг на осъдени лица

Автор:

Николета Атанасова

Списание „Българска наука“

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Електронният мониторинг върху поведението на осъдени лица е иновативна дейност в България, въведена за периода 2014 и 2015 година като средство за контрол на изпълнението на някои пробационни мерки – „ограничение в свободното придвижване“ и „задължителната регистрация по настоящ адрес“. Електронното наблюдение (ЕН) е набор от технологии и свързани услуги, които се използват за управление местоположението на намиращи се в общността правонарушители чрез наблюдение на спазването на ограничителен час или проследяване на движението им.

 

Ключови думи:

електронен мониторинг, осъдени лица, България 

 

 

READ ARTICLE