Един нов поход към социокомуникативния музеен мениджмънт по примера на частен идеен проект от Кочериново

Един нов поход към социокомуникативния музеен мениджмънт по примера на частен идеен проект от Кочериново

 

Автор:

Милена Кьосева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Във времената на всеобхватна икономическа и духовна криза все повече музейните обекти и институции у нас усещат „ударите” на глобалните тенденции – висока конкуренция в привличането на посетители, породена от все по-завишените изисквания към начина на представяне на експозициите и комуникационните музейни канали.

 

Ключови думи:  

 социокомуникативния музеен мениджмънт,  частен идеен проект, Кочериново