Един американски професор не трябва да струва 1795 български 

Един американски професор не трябва да струва 1795 български

Автор:

Д-р Георги Чалдъков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 2011 г. беше закрита Висшата атестационна комисия и изборът на доценти и професори бе предоставен на университетите. Оттогава „Професори и доценти масово плагиатстват” (вестник „Труд”, 11 февруари 2015 г.) и „Вузовете вече произвеждат поне по един професор дневно” (вестник „Сега”, 11 февруари 2015 г.). Тези дни служебният министър на образованието и науката – международно признатият учен проф. Николай Денков (физико-химик) – предложи въвеждане в Закона за развитие на академичния състав на: (i) минимални задължителни изисквания за допускане до конкурси за доценти и професори и (ii) отнемане на тези звания при установяване на плагиатство.

 

Ключови думи:  

учени, принос на България в науката