Движението на багаудите – III-V век

Движението на багаудите – III-V век

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 77, април 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Движението на багаудите представлявало масова съпротива на представителите на низшите съсловия в Галия – селяни, колони, занаятчии, дезертьори от армията и разорени граждани, насочено срещу едрите галоримски земевладелци и представителите на имперската власт. Особено мощно във времена на криза, то бивало потискано при стабилизирането на империята, но никога не затихвало напълно и при отслабване на централната власт се разгаряло с нова сила. На протежението на два века то ангажирало вниманието на императорите, за които контролът над Галия бил особено важен, тъй като тя била своеобразна буферна зона между Италия и варварския свят.

 

Ключови думи:  

Движението на багаудите, III-V век, история