Две учителки чехкини по българските земи преди освобождението