Древните житни култури – генетичен ресурс за устойчиво земеделие и подобрено качество на живот

Древните житни култури – генетичен ресурс за устойчиво земеделие и подобрено качество на живот

 

Автор:

 гл.ас. д-р Деница Теофанова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Около 17 вида растения осигуряват 90% от световната консумация на храни, от които на зърнените храни се пада висок процент. Житните култури заемат централно място в съвременното земеделие и осигуряват по-голяма част от производството на храна и фуражи. В световен мащаб царевицата, оризът, пшеницата и ечемикът са водещи в селскостопанското производство, следвани от сравнително по-малко застъпените ръж, овес и тритикале.

 

Ключови думи:  

Древните житни култури,  ресурс за устойчиво земеделие,подобрено качество на живот