Доц. Иван Иванов от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Доц. Иван Иванов завежда Националната референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговата сфера е микробиологията и по-точно определянето на характеристиките на мултирезистентни и бактериални изолати.

В свободното си време обича да тича, като понякога участва и в маратони, да чете книги и да се занимава с малката си дъщеря.

Настояща работа

В центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в момента той се занимава със секвенирането на SARS-CoV-2, като работата му е концентрирана върху откриването на нови и интересни варианти на вируса, които циркулират в страната. 


РЕКЛАМА:

***

Роля в проекта

Една от основните цели на проекта е в центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  да се изследва антимикробната резистентност в каналните води. Това ще доведе до един по-цялостен надзор над антимикробната резистентност в страната и до една оценка на консумацията на антибиотици в асоциация с нарастващата резистентност.

Интересен факт

В генома на SARS е открита и нова “българска” мутация. Тя се намира в spike-протеина, който е и обектът на повечето ваксини, използвани в момента. Но мутацията се намира на такова място в него, че е малко вероятно да допринесе за по-голямо разпространение или до по-сериозна патогенеза на заболяването.

Принос за обществото

Изследват се проби от цялата страна и се извършва молекулярен надзор над опасните мутации, които се откриват и по света. Работата на учените в случая е да допринесат за това да не се допусне разпространението на такива опасни мутации в България.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/