Добруджанския периодичен печат в периода 1918-1941г

Добруджанския периодичен печат в периода 1918-1941г

 

Автор:

Емилия Ножарова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Още преди освобождението в българските земи се появява периодичният печат. Започват да се печатат български вестници и списания, които обаче са списвани и редактирани от български възрожденци и революционери. Такива са : „ Дума на българските емигранти “ – издаван и редактиран от Христо Ботев, „ Цариградски вестник “ – основан и редактиран от Иван Бо- горов, „ Гайда “ – български сатиричен вестник издаван от Петко Славейков. Но нещата се променят след руско-турската война.

 

Ключови думи:  

Добруджанския периодичен печат,   1918-1941г