Добруджанската епопея от 1916 г. в книгата на Владимир Бобошевски “Бързо преживяни минути”

Добруджанската епопея от 1916 г. в книгата на Владимир Бобошевски “Бързо преживяни минути”

 

Автор:

Весела Пелова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 42, ноември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Добруджанската епопея като кулминация на българската драма през тази война е основен лайтмотив на книгата. Образите и събитията, видяни от него там, заемат централно място в нея, където гласът на автора се издига в своя типичен полемистичен стил най-високо и най-осъдително, за да я предаде в двете й крайни измерения, които вижда – трагедията при откъсването на Добруджа през 1913 г. и триумфа при нейното отвоюване през 1916 г. Написана преди краха на националните идеали, от тази книга лъха увереност както в победата на справедливата българска кауза, така и в справедливата оценка на историята.

 

Ключови думи:  

Добруджанската епопея от 1916 г.,  на Владимир Бобошевски, Бързо преживяни минути