Доброволчеството в България: що е то и малко или много е?

Доброволчеството в България: що е то и малко или много е?

Автор:

Йовка Георгиева

Списание „Българска наука“

брой 102, октомври 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В България започва да се увеличава процентът на доброволци и темата става все по-актуална, както в медиите, така и сред хората. Въпреки това все още липсва легално определение на понятието и в сравнение с другите държави процентът на полагане на доброволен труд е нисък. Не се познава достатъчно ползата от доброволчеството, което е пряко свързано с процента на хора, полагащи доброволен труд към момента. Целта на настоящата статия е да се представи етимологията на понятието и основни негови характеристики, както и да се определи процента на доброволци в България според най-актуалните данни и да се съпостави с данни от други страни.

 

Ключови думи:

България, доброволчество

 

READ ARTICLE