ДНК – много повече от обикновена „двойна спирала“

ДНК – много повече от обикновена „двойна спирала“

 

Автор:

Невена Христозова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 92, ноември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Оказва се, че в живите организми ДНК може да съществува под форма много различна и значително по-сложна от двойната спирала. Екип от университета в Умео в Швеция доказа, че функционална ДНК може да се намира и под формата на впечатляваща четворна спирала (т.нар. quadruplex DNA). Както става ясно, региони от ДНК богати на Гуанин (една от четирите бази коди- ращи генетичната информация) могат да образуват голям брой вътрешно и междумолекулни чтворни спирали, без да нарушават целостта на ДНК веригите, от които са съставени.

 

Ключови думи:  

биология, ДНК спирала